ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Going Global

Going Global เป็นการสัมมนาประจำปีที่จัดขึ้นโดยบริติช เคานซิล ซึ่งในการประชุมจะเปิดโอกาสให้กับผู้นำระดับโลกทางด้านการศึกษานานาชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายแนวความคิดใหม่ๆด้านการศึกษา โดย Going Global ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา จากการจัดงานการประชุมในทุกๆ สองปี ในสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนมาเป็นการจัดงานประจำปีซึ่งจะมีการสลับหมุนเวียนกันระหว่างสหราชอาณาจักรและเมืองที่สำคัญระหว่างประเทศ นอกเหนือจากการเป็นเวทีสำหรับผู้นำของโลกทางด้านการศึกษาที่จะอภิปรายประเด็นการศึกษาระหว่างประเทศในระดับอุดมศึกษาและประเด็นการศึกษาต่างที่มีความท้าทาย นอกจากนั้นยังเป็นหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกัน การประชุมนี้ยังเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายและได้กลายเป็นสัมมนาประจำปฎิทินการศึกษาของผู้นำด้านการศึกษาทั่วโลก การประชุมแต่ละปีนั้นจะมีการเลือกสรรหัวข้อที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป

ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมการประชุม Going Global กว่า 1,000 คน โดยรวบรวมผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายสาขาวิชา

Going Global 2016 ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

Going Global 2016 จะจัดขึ้นในวันที่ 3 และ 5 พฤษภาคม 2016 ที Cape Town International Convention Centre ศูนย์กลางการประชุมนานาชาติที่เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ 

การรับสมัครการส่งหัวข้อสำหรับวิทยากร Going Global 2016 เปิดแล้วตั้งแต่วันนี้และปิดรับใบสมัครในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเราได้ตามลิงค์นี้

โปรแกรมพิเศษสำหรับ Going Global 2016 เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

บริติช เคานซิล ประเทศไทยจะมีการจัดโปรแกรมพิเศษสำหรับ Going Global 2016 ท่านสามารถรับข้อมูลได้เร็วๆนี้