สามารถดูข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะของบริติช เคานซิล ประเทศไทยได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นบทความ ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการและผลกระทบทางบวกของโครงการในการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

ในส่วนนี้