16 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00-18.00 น. 

ณ แกรนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

 

งานเสวนา Bangkok River ครั้งที่ 3 หัวข้อ “เมืองแห่งวัฒนธรรม” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริติช เคานซิล (ประเทศไทย), บางกอกริเวอร์พาร์ตเนอร์ส, สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ, หอการค้าอังกฤษ, โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล และศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้

ไม่ว่าจะงานแสดงศิลปะและการละคร หรืองานแสดงดนตรีและเทศกาล หรือแม้กระทั่งตลาดงานหัตถกรรมและการเสวนางานวรรณกรรม ล้วนแต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญทางด้านวัฒธรรมของเมือง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเสวนาหัวข้อ “เมืองแห่งวัฒนธรรม” ครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เริ่องเศรษฐกิจของเมืองลิเวอร์พูลและกรุงเทพฯ ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยดนตรี

ในการเสวนาครั้งนี้ เราได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจากสหราชอาณาจักร คุณแคลร์ แมคโคลแกน ซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านวัฒนธรรมเมืองลิเวอร์พูล มาอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ในฐานะที่เป็น “เมืองหลวงวัฒนธรรมแห่งยุโรป” ซึ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน 

และเพื่อสะท้อนหัวข้อการเสวนาและสำรวจศักยภาพของกรุงเทพฯในฐานะเมืองวัฒนธรรม เราได้เชิญคุณประณิธาน “พีท” พรประภา (ผู้ร่วมก่อตั้งเทศกาลดนตรี Wonderfruit และ คุณปิยะพงษ์ "พาย" หมื่นประเสริฐดี (ผู้ร่วมก่อตั้งชุมชนดนตรี ฟังใจ) มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ในการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม