เจ้าหน้าที่ English course consultants จะติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อให้ประสบการณ์การเรียนของคุณที่บริติช เคานซิลเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ