เมือง : London และ Reading

ช่วงอายุของนักเรียน : 10-17 ปี

 

จุดเด่นของโปรแกรม (Oxford International English School)

1. สถาบัน Oxford International English School ตั้งอยู่ใจกลางย่านกรีนนิช ซึ่งเป็นย่านที่ได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัยสูง และยังสามารถสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเทมส์

2. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ทันสมัย พื้นที่กว้างขวาง มีพื้นที่ส่วนกลาง มีมุมพักผ่อน มุมรับประทานอาหาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ ตู้กดน้ำดื่ม

3. โรงเรียนได้รับการรับรองโดย British Council และเป็นสมาชิกของกลุ่ม English UK นักเรียนจะสนุกกับการเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก (ไม่เกิน 15 คน/ชั้นเรียน) ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเป็นกันเองจากครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง

4. โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ 3+1 คือ 3 สัปดาห์แรกเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนกับสถาบัน Oxford International English School พร้อมทัศนศึกษาในลอนดอนและต่างเมือง Oxford, Cambridge & Brighton และ 1 สัปดาห์สุดท้ายเปิดประสบการณ์เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศอังกฤษ (school integration)

5. นักเรียนจะมีคู่บัดดี้เป็นนักเรียนชาวอังกฤษพร้อมได้เรียนวิชาแบบ Immersion เช่น อังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี After school club พร้อมบัดดี้ *สำหรับช่วง school integration

6. พักอาศัยกับครอบครัวชาวอังกฤษ นักเรียน 2 คน/ครอบครัว พร้อมอาหาร 3 มื้อ (3 สัปดาห์แรกมื้อกลางวันแบบ pack lunch สัปดาห์สุดท้าย มื้อกลางวันทานอาหารร้อนของโรงเรียน)

จุดเด่นของโปรแกรม (Bradfield College)

1. Bradfield College เป็นโรงเรียนหนึ่งใน Top Treditional Boarding School ของประเทศอังกฤษ โรงอาหารสไตล์ Harry Potter สถาปัตยกรรมสมัย 1900 century โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง Reading ประมาณ 20 นาที เป็นเมืองที่มีเชื่อเสียงด้านละครกรีกโบราณ และอยู่ห่างจาก London 1 ชั่วโมง

2. นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วโรงเรียนยังมีพื้นที่กว้างขวาง บรรยากาศสงบร่มรื่นเหมาะสำหรับให้นักเรียนทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ 

3. หอพักนักเรียนมีห้องน้ำในตัวทุกห้อง และมีคนดูแล 24 ชั่วโมง มีรหัสสำหรับเข้าตัวอาคารหอพักของแต่ละที่โดยเฉพาะ ทำให้มีความสงบและปลอดภัยมาก

4. นักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีวิชาอื่น ๆ ให้เลือกเรียนเสริมเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแสดง หรือกีฬา 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และจะได้ทำกิจกรรมมากมายภายในโรงเรียนชั้นนำของประเทศอังกฤษ ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ

5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน (World English Experience competitions) และมีทำกิจกรรม Project, Workshop, Presentation ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ

6. มีทัศนศึกษาเต็มวัน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ที่เมือง London และOxford เช่นขึ้น London Eye เข้าชม West End Musical และเยี่ยมชม Christ Church College เป็นต้น

ติดต่อสมาชิก TIECA

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น อบอร์ด จำกัด KU Mini shop 10 (โรงอาหารกลาง1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 081-836 4042, 081-402 4736 และ 02-940 6961
อีเมล์ oheabroad@gmail.com
เว็บไซต์ www.e-abroad.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06720

บริษัทเลอร์นนิ่งเคิร์ฟเทรนนิ่ง จำกัด
191, 193 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-943-8380, 086-326-8241
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06701