Oxford International Education Group

เมือง: อ็อกฟอร์ด

ช่วงอายุของนักเรียน: 13-19 ปี และ 15-19 ปี

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • โรงเรียนประจำ 
  • วิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรอาชีพ และเฉพาะทาง
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education) 
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • คอร์สเรียนทบทวนช่วงวันหยุดอีสเตอร์ หรือหลักสูตรเรียนต่างประเทศ

โรงเรียน d’Overbroeck’s เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษาของเอกชนตั้งอยู่ใจกลางเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเสียงด้านวิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จด้านวิชาการ และมีมาตรฐานการดูแลผู้เรียนอย่างดีเยี่ยม ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก สอนโดยครูที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาต่าง ๆ เน้นการเรียนแบบมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และการดูแลผู้เรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง    

ปัจจุบันมีนักเรียนระดับ Sixth Form อยู่กว่า 350 คน และนักเรียนยังมีผลการเรียนระดับ A-Level ดีที่สุดเป็นอันดับเจ็ดของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เลือกเรียนอีกมากมาย ทั้ง กีฬา กิจกรรมชมรม และสันทนาการ หลักสูตร A-Levels ใช้เวลาเรียนสองปี โดยเริ่มเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายนของทุกปี และมีหลักสูตรติวเข้มพิเศษสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนกฎหมายหรือแพทย์ที่ University of Cambridge และ University of Oxford 

Oxford Sixth Form College หรือชื่อเดิม Oxford Tutorial College เป็นโรงเรียน Sixth Form เอกชนชั้นนำของสหราชอาณาจักร รับนักเรียนอายุระหว่าง 15-19 ปี มีประวัติการสอนมายาวนาน และยังคงมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมไว้อย่างครบถ้วน ทั้งการเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก (เฉลี่ย 3 คน/ห้อง หรือไม่เกิน 6 คน ในระดับ A-Level) เปิดสอนมากกว่า 30 วิชา ในคุณวุฒิต่าง ๆ เช่น A-Level, NCUK IFY, BTEC และ GCSE เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มเกรดสำหรับการสอบโดยเฉพาะ และสามารถเลือกเรียนโปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนได้ตามสาขาวิชาที่ถนัด เตรียมพร้อมเดินสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำ โรงเรียนของเราเตรียมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งทางวิชาการ ปลูกฝังความรับผิดชอบเพื่อออกไปใช้ชีวิตนอกโรงเรียนอย่างสมบูรณ์แบบ 

ทุนการศึกษา:

โรงเรียน d'Overbroeck's

  • ส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด £6,000

Oxford Sixth Form College 

  • ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 40% สำหรับนักเรียนระดับ A-levels, B-TEC และ IGCSE แต่จะพิจารณาเป็นกรณีไป 
  • ส่วนลดค่าเรียน 20% Scholarship สำหรับนักเรียนหลักสูตร NCUK IFY