Nottingham Trent University

เมือง: Nottingham

ภูมิภาค: ตอนกลางของอังกฤษ

www.ntu.ac.uk

 

มหาวิทยาลัย Nottingham Trent (NTU) เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

สหราชอาณาจักร มุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษา และมีการลงทุนราว 350 ล้านปอนด์ เพื่อพัฒนาบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสถานที่ จึงทำให้ NTU สามารถดึงดูดนักศึกษาที่สนใจได้ถึง 35,000 คน ทุกปี 

นอกจากนี้ การได้งานทำยังเป็น หัวใจสำคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่ โดยเน้นการเรียนที่มีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรอง มีการทดลองงานจริงกับบริษัท ภาคอุตสาหกรรม ในสาขาต่าง ๆ เช่น บัญชี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ สัตววิทยา ชีวการแพทย์ ธุรกิจ การจัดการทางวิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบแฟชั่น วารสารศาสตร์ นิติศาสตร์ การตลาด คณิตศาสตร์ จิตวิทยา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ การอบรมครู และอื่น ๆ อีกมากมาย  

นอทธิงแฮมเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา มีวัฒนธรรมหลากหลาย มีความเป็นมิตร และยังมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ในการต้อนรับผู้คนจากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีนักศึกษาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกในจำนวนนักศึกษาทั้งหมดราว 25,000 คน