Nottingham Trent University

เมือง: นอตทิงแฮม

ภูมิภาค: น็อตทิงแฮมไชร์ 

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย Nottingham Trent (NTU) เป็นสถาบันการศึกษารุ่นใหม่ชั้นนำของสหราชอาณาจักร ได้รับรางวัล University of the Year (โดย The Guardian, 2019) และยังถูกยกย่องให้เป็น Modern University of the Year จากการจัดอันดับของ Times and Sunday Times Good University Guide 2018 

นอตทิงแฮมเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้ชีวิตนักศึกษา ปัจจุบันมีนักศึกษาที่เดินทางมาจากทั่วโลกอาศัยอยู่ในเมืองราว 60,000 คน และในจำนวนนี้กว่า 25,000 คน กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Nottingham Trent  เมืองนอตทิงแฮมก็มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการที่ตอบโจทย์ของนักศึกษา เช่น สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืน วัฒนธรรมที่งดงาม และกีฬาที่โดดเด่น นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพไม่สูง เป็นที่ที่คุณจะได้พบเพื่อนแท้กลับไป 

ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรเต็มเวลากว่า 500 หลักสูตร เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงาน และบางหลักสูตรก็สามารถให้นักศึกษาฝึกงานหลังเรียนจบได้อีก 1 ปี  

คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนานาชาติอย่างแท้จริงที่ NTU เพราะมหาวิทยาลัยต้อนรับนักศึกษาจากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก สถาบันให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเชื่อมโยงโลกแห่งการเรียนรู้ และการสร้างพันธมิตรทางการศึกษาให้สร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน 

เรามีทุนการศึกษาหลายทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ NTU ซึ่งเป็นทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ £2,000 ถึง 50% และ 100% ของค่าเล่าเรียน 

ทุนการศึกษา:

  • ทุนมูลค่าสูงสุดถึง 50% ของค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท (Taught course)
  • ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  • ทุนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ