NCUK

เมือง: หลากหลายเมือง   

ภูมิภาค: หลากหลาย 

www.ncuk.ac.uk

NCUK  ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 เดิมเป็นโปรแกรมสำหรับการส่งนักศึกษาที่มีความสามารถสูงจากมาเลเซียไปศึกษาต่อ NCUK เปิดสอนในหลักสูตร Pathway  ให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก จนถึงขณะนี้เราได้ช่วยนักเรียน NCUK มากกว่า 25,000 คนในการเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาผ่านโปรแกรมระดับโลกของเรา เราเป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เพราะเราได้รับการก่อตั้งขึ้นโดย 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยเหล่านี้ ได้แก่มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัสเซล  (University of Leeds, University of Liverpool, University of Manchester & University of Sheffield) มหาวิทยาลัยกลุ่ม Plate Glass  (University of Bradford & University of Salford) และมหาวิทยาลัยกลุ่ม Post 92 (University of Huddersfield, Leeds Beckett University, Manchester Metropolitan University, Liverpool John Moores University & Sheffield Hallam University) โปรแกรมของเรามีการพัฒนาร่วมมือและได้รับการรับรองคุณภาพโดยกลุ่มมหาวิทยาลัยเหล่านี้ นอกจากนี้โปรแกรมของเรายังรวมถึงโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษา นั่นหมายความว่าคุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่คุณต้องการเพื่อจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรก่อนที่คุณจะมาถึง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโปรแกรมของเรามีการเตรียมการที่ดีที่สุดให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการศึกษา ในฐานะที่เป็นนักเรียน NCUK คุณจะมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและจะได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย มีทางเลือกหลักสูตรมากมายและได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการศึกษาและการรับประกันของNCUK ในการเข้ามหาวิทยาลัยหนึ่งในมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเรา