NCUK

เมือง: กรุงเทพฯ

ภูมิภาค: ประเทศไทย

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)  
  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก

NCUK  ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 เดิมเป็นโปรแกรมสำหรับการส่งนักศึกษาที่มีความสามารถสูงจากมาเลเซียไปศึกษาต่อ  NCUK เปิดสอนในหลักสูตร Pathway ให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก จนถึงขณะนี้เราได้ช่วยนักเรียน NCUK มากกว่า 25,000 คนในการเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาผ่านโปรแกรมระดับโลกของเรา

เราเป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เพราะเราได้รับการก่อตั้งขึ้นโดย 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยเหล่านี้ ได้แก่มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัสเซล  (University of Leeds, University of Liverpool, University of Manchester & University of Sheffield) มหาวิทยาลัยกลุ่ม Plate Glass  (University of Bradford & University of Salford) และมหาวิทยาลัยกลุ่ม Post 92 (University of Huddersfield, Leeds Beckett University, Manchester Metropolitan University, Liverpool John Moores University & Sheffield Hallam University)

โปรแกรมของเรามีการพัฒนาร่วมมือและได้รับการรับรองคุณภาพโดยกลุ่มมหาวิทยาลัยเหล่านี้ นอกจากนี้โปรแกรมของเรายังรวมถึงโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษา นั่นหมายความว่าคุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่คุณต้องการเพื่อจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรก่อนที่คุณจะมาถึง

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโปรแกรมของเรามีการเตรียมการที่ดีที่สุดให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการศึกษา

ในฐานะที่เป็นนักเรียน NCUK คุณจะมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและจะได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย มีทางเลือกหลักสูตรมากมายและได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการศึกษาและการรับประกันของ NCUK ในการเข้ามหาวิทยาลัยหนึ่งในมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเรา