กติกาการร่วมสนุก  

1.ตอบคำถาม “ถ้าคุณได้เดินทางไปประเทศอังกฤษ คุณจะสั่งอาหารอะไร?” เป็นภาษาอังกฤษที่สั้น กระชับที่  http://goo.gl/gX2ADh

2.ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มิ.ย.2559

3.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 1 ก.ค. 2559

ของรางวัล 

- ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้คือ บัตร Starbuck Gift voucher มูลค่า 200  บาท จำนวน 5 ใบ 

การตัดสิน 

- สุ่มคัดเลือกผู้โชคดีที่เข้ามาร่วมสนุกจำนวน 5 ท่าน

- ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล 

- ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยการแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ที่สะดวกในการจัดส่งของรางวัล และเบอร์โทรติดต่อกลับ เข้ามาทาง Message Inbox ของ British Council Thailand ตั้งแต่วันที่ประกาศผล จนถึงวันที่ 8 ก.ค. 2559 ก่อนเวลา 18.00 น. 

- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์งดมอบรางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในกิจกรรม

*ผู้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม:

พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของผู้จัดกิจกรรม เอเจนซี่และบริษัทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ถือว่าผู้เข้าร่วมรายการขาดคุณสมบัติในการร่วมกิจกรรมหรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลหากดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ พนักงานหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของผู้จัดกิจกรรม หรือเป็นพนักงานของเอเจนซี่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้