Mander Portman Woodward

เมือง: ลอนดอน เบอร์มิงแฮม และเคมบริดจ์ 

ช่วงอายุของนักเรียน: 15-18 ปี

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • วิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 

สถาบันของเราเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาระดับ Fifth และ Sixth Form ของสหราชอาณาจักร  โรงเรียน MPW มีเป้าหมายที่จะช่วยผู้เรียนให้มีความมั่นใจ มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความได้เปรียบทางวิชาการ รวมถึงทักษะ และสามารถนำไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต   

เรามีหลักสูตรวิชาทั่วไปกว่า 43 วิชา สำหรับการเรียนระดับ GCSEs และ A levels มีชั้นเรียนขนาดเล็ก มีระบบสนับสนุนผู้เรียน และช่วยนักเรียนเตรียมตัวเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) เพิ่มในวันเสาร์เช้า หรือช่วงวันปิดเรียนได้ เช่น หลักสูตร Easter Revision ที่ได้รับความนิยมอย่างมากของโรงเรียน 

โรงเรียน MPW ได้รับการประเมินจากองค์กร Ofsted และ ISI inspection ให้อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังจัดให้โรงเรียนเป็นกลุ่ม 1% ที่จัดการเรียนการสอน A levels ของสหราชณาจักรที่เป็นคอร์สประเภท “A level value added” โดยไม่นับสถาบันที่มีนักเรียน A levels น้อยกว่า 10 คนต่อปี โรงเรียน MPW อยู่ลำดับที่ 8 ของประเทศ