Moreton Hall School

เมือง: Oswestry

www.moretonhallschool.com

Moreton Hall เป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำของสหราชอาณาจักร เปิดรับนักเรียนอายุ 11-18 ปี ทั้งแบบประจำและไปกลับ แผนกประถมศึกษารับนักเรียนชายอายุ 3-11 รับนักเรียนชายเข้าหอพักสหศึกษาที่อายุ 8 ปี ขึ้นไป ที่ศูนย์ศึกษานานาชาติ

เปิดรับนักเรียนหญิงและชายอายุ 13-17 ปี และเปิดสอนหลักสูตรเตรียม GCSE และ A-Level ซึ่งจะเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เข้าเรียนใน โรงเรียนประจำของอังกฤษ นักเรียนหญิงมีโอกาสย้ายเข้าเรียนที่โรงเรียนใหญ่ที่ Moreton Hall เพื่อเข้าเรียนระดับ GCSEs / A Levels

Moreton เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของสหราชอาณาจักรในด้านผลการสอบระดับ GCSE และ A Level นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักรโดย Durham University ในด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับผลการศึกษาเป็นเวลาสองปีซ้อน ความสำเร็จทางวิชาการของเราเป็นที่ประจักษ์ เรามีหลักสูตรเร่งรัดของ Oxbridge และโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและวิชาการที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับทุกคน เรามีโปรแกรมเฉพาะสำหรับผู้สมัครเรียนต่อด้าารแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ นักเรียน 98% เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษมากมายทุกวันและทุกสุดสัปดาห์  เรามี Moreton Enterprises ซึ่งเป็นโครงการธุรกิจในโรงเรียน ดำเนินการโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน มีสตรีที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจมากมายที่เริ่มต้นทำธุรกิจที่ Moreton Enterprises

นักเรียนจะได้รับโอกาสมากมายในการไปเที่ยวนอกโรงเรียนรวมทั้งการแสดงละคร คอนเสิร์ต เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย กิจกรรมผจญภัยและทัศนศึกษาในเมืองและเมืองอื่น ๆ  โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ 100 เอเคอร์ใน Shropshire และสามารถเดินทางไปยัง Manchester ได้โดยง่าย