การเรียนสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในลอนดอน (Skype สด ถาม-ตอบคำถาม) 

ประวัติวิทยากร 

ศาสตราจารย์มิสชา โดห์เลอ

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารไร้สาย (Wireless Communications) 

มิสชา โดห์เลอ เป็นศาสตราจารย์สาขาการสื่อสารไร้สายที่ King’s College London มีประสบการณ์ทำงานวิจัยแบบสหวิทยาการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยทางโทรคมนาคม ผู้ก่อตั้งร่วมในโครงการนำร่องบริษัทเมืองอัฉริยะ Worldsensing  ผู้เชี่ยวชาญของ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) และ Royal Society of Arts (RSA) นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ Harvard Square Leaders Excellence อีกด้วย 

ศาสตราจารย์มิสชา มักได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรทั้งหลัก ร่วม และรับเชิญในสถาบันต่างๆ อยู่เสมอ โดยได้รับรางวัลมากมายจากในฐานะที่เป็นผู้นำร่องในโครงการวิจัยต่างๆ อาทิ การสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับ

บรอดแบนด์ไร้สาย loT/M2M และ cyber security จดสิทธิบัตรผลงานร่วม 12 สิทธิบัตร จัดตั้ง และเป็นประธานในการประชุมเสวนามากมาย เป็นบรรณาธิการใหญ่ของวารสารสองเล่ม เป็นนักเขียน และเจ้าของบทความที่มีผู้นำไปอ้างอิงมากกว่า 200 เรื่อง   

บทบาทในปัจจุบันของศาสตราจารย์มิสชา คือการเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบาย เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านผู้ประกอบการในโครงการต่างๆ อาทิ Richard Branson’s Carbon War Room David Willets’ 8 Great Technology Fund UK Regulator Ofcom กระทรวงต่างๆ ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ทีมที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ในโครงการ EPSRC ICT คณะกรรมาธิการยุโรป Tech London Advocate ISO Smart City group และโครงการริเริ่มวิสาหกิจอื่นๆ มากมาย 

ศาสตราจารย์มิสชายังเป็นผู้ประกอบการ นักแต่งเพลง และนักเปียโน มีอัลบัมเพลงของตนเองถึง 4 อัลบัมใน iTunes นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศถึง 6 ภาษา เคยได้รับเชิญให้พูดใน TEDx ออกสื่อโทรทัศน์/วิทยุ ทั้งในและต่างประเทศ โดย BBC Wall Street Journal ยังเคยนำเสนอเรื่องราวและผลงานของท่านอีกด้วย 

ศาสตรจารย์ลูก้า วิกาโน

ผู้ช่วยคณบดีสาขา International for Informatics โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาการสารสนเทศ King’s College London และเป็นสมาชิกของ SMAL (Software Modelling and Applied Logic) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและวิศวกรรมระบบซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่นด้านคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สมองกล ความปลอดภัยของข้อมูลและซอฟท์แวร์ และระบบ Multi-agent