เมือง : London

ช่วงอายุของนักเรียน : 16 ปีขึ้นไป

จุดเด่นของโปรแกรม

  1. สถาบันตั้งอยู่ย่าน Wimbledon ย่านอยู่อาศัยที่ปลอดภัย และดีที่สุดแห่งหนึ่งของลอนดอน
  2. หลักสูตร IELTS Preparation Course เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในชั้นเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 12 คน
  3. ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้นำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคุณครูที่เชี่ยวชาญในการสอนหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ เน้นทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับนานาชาติ
  4. นักเรียนจะสามารถนำผลการสอบ IELTS ไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) หรือเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ
  5. ทริปพิเศษยุโรป 3 ประเทศ ล่องเรือชมกรุงปารีส ขึ้นหอไอเฟล เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่ฝรั่งเศส ชมกรุงบรัสเซลส์ชิมช็อคโกแล็ตที่เบลเยี่ยม เที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม ชมสวนทิวลิปเคอเคนฮอฟที่เนเธอร์แลนด์

ติดต่อสมาชิก TIECA

บริษัท วิชั่น ยูเค เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 503/22 อาคารเค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  02-642-6261-3 , 081-752-8740 , 089-774-4466

อีเมล์ phimphisut@gmail.com

เว็บไซต์ http://www.visionuk.net

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08642