Manchester Metropolitan University

เมือง: Manchester

ภูมิภาค: ตอนเหนือของอังกฤษ

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1824 และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักรด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 38,000 คน และนักศึกษาต่างชาติที่มาจาก 120 ประเทศทั่วโลก

เป็น Top 200 ของมหาวิทยาลัยใหม่ยอดเยี่ยม (มหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี)* โดยวัดจากนโยบายที่แสดงความมุ่งมั่นของสถาบันในด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนผู้เรียน และคุณภาพผลงานวิจัย  

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ ศูนย์รวมของประวัติศาสตร์ทางดนตรี ศิลปะ แหล่งซื้อของ และสนามกีฬาที่มีชื่อเสียง และมีย่าน China Town ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ แมนเชสเตอร์ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอาศัยอยู่มากที่สุดเมืองหนึ่ง**  และติดอันดับที่ 4 เมืองแห่งการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก†

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ทุ่มทุนราว 400 ล้านปอนด์ เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน อาคารเรียนใหม่ และพื้นที่สาธารณะภายในมหาวิทยาลัย

กว่า 85% ของงานวิจัยที่ทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับในระดับโลก และนานาชาติว่าช่วยสร้างความแตกต่างให้กับโลก†† นอกจากนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังมีชื่อเสียงเป็นอันดับ 9 ของโลก‡ และคณะบริหารธุรกิจได้รับการยอมรับจาก AACSB และ AMBA ซึ่งเป็นองค์กรด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงในระดับโลกอีกด้วย  

มหาวิทยาลัยจัดงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น เวิร์คช็อปให้คำปรึกษา งานที่ให้นักศึกษาได้พูดคุยและสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม การเชิญวิทยากรมาบรรยาย และงานนิทรรศการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครงานกับนายจ้างโดยตรง  มหาวิทยาลัยมีพันธมิตรกับหน่วยงาน องค์กร และธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ อาทิ Nike, Hilton, DHL และ Dentsu Aegis Networks§  นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้รับประโยชน์ในการใช้ฐานข้อมูลเพื่อค้นหางานออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดชีพ 

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่ละทุนมีมูลค่าสูงสุด 5,000 ปอนด์¶

*Times Higher Education Young University Rankings 2019
**Global Liveability Survey 2019 by the Economist Intelligence Unit
†Student.com
††Research Excellence Framework (REF) 2014-21
‡QS World University Rankings by Subject 2018
§ข้อมูลบริษัทที่รับนักศึกษาเข้าทำงานประจำปี 2017-18
¶มูลค่าทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2018-19  ทุนสำหรับปีการศึกษา 2019-20 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทุนการศึกษา:

  • ระดับปริญญาตรี: มูลค่า £2,000 ต่อปี ตลอดระยะเวลาการเรียน (ยกเว้นสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
  • ระดับปริญญาโท มูลค่า £2,500 สำหรับผู้ที่มี GPA 3.2 ขึ้นไปและ £2,000 สำหรับนักศึกษาอื่นที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าของมหาวิทยาลัย (ยกเว้นสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
  • ทุนการศึกษาพิเศษมูลค่า £5,000 สำหรับทั้งระดับปริญญาตรีและโท (จำนวนจำกัด)