Manchester Metropolitan University

เมือง: Manchester

ภูมิภาค: ตอนเหนือของอังกฤษ

www2.mmu.ac.uk 

ย้อนไปเมื่อปี ค.ศ. 1824 มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan เป็นสถาบันการศึกษาที่ใหญ่และมีผู้เรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 36,000 คน ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และมีนักเรียนต่างชาติราว 3,000 คน ที่มาจาก 120 ประเทศทั่วโลก 

ด้วยทุนมูลค่าราว 350 ล้านปอนด์ มหาวิทยาลัยได้สร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนที่ดีเยี่ยมมอบให้กับนักศึกษา ทำให้เราเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในประเทศสหราชอาณาจักร ได้รับการยกย่องให้เป็น Top 3% ของสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุด และติด 1 ใน 150 มหาวิทยาลัยอายุต่ำกว่า 50 ปี ที่ดีที่สุดในโลกด้วย*  

เราทำงานวิจัยที่มุ่งเน้นประเด็นความท้าทายและตอบสนองสภาพทางสังคมในปัจจุบัน 85% ของงานวิจัยสร้างผลกระทบเชิงบวกจนทำให้ได้รับการยกย่องด้านความเป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ† คุณจะได้เรียนกับนักวิชาการแถวหน้าผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาต่างๆ  

เรามีวิทยาเขตให้เลือกเรียนสองแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan มีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสีสันยามค่ำคืนของเมือง แวดล้อมไปด้วยแหล่งดนตรี ศิลปะ ย่านช้อปปิ้ง และศูนย์กีฬา ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของอังกฤษ** และวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในเชสเชียร์ มอบบรรยากาศที่สงบ ร่มรื่น เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองใหญ่  

มหาวิทยาลัยของเรามีชื่อเสียงเรื่องการสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม ตามความต้องการของโลกปัจจุบัน มีหลักสูตรกว่า 1,000 โปรแกรมที่เน้นประสบการณ์เชิงอุตสาหกรรมและความสามารถในการถูกจ้างงาน และมีพันธมิตรกับผู้นำธุรกิจและอุตสาหกรรมกว่า 70 แห่ง 

มีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ มีแนะแนวอาชีพ คอร์สเรียนเสริมภาษาอังกฤษฟรี และมีวิทยาลัยนานาชาติที่จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเรียนกับเราประสบความสำเร็จที่สุด 

*Times Higher Education 2015-16

†Research Excellence Framework 2014

* *The Global Liveability Survey 2016