London South Bank University

เมือง: London

ภูมิภาค: ลอนดอน

www.lsbu.ac.uk 

 

มหาวิทยาลัย London South Bank (LSBU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดของลอนดอน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1892 โดยให้การศึกษาวิชาชีพ และมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับนับตั้งแต่นั้นมา เป็นสถาบันที่มีความเป็นเมือง และความหลากหลาย โดยมีนักศึกษามากกว่า 25,000 คน และยังดึงดูดนักเรียนต่างประเทศ มากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก  

ข้อมูลด้านที่ตั้ง: วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ท่ามกลางสถานที่สำคัญของมหานครลอนดอน และเป็นศูนย์กลางของระบบคมนาคมขนส่งของเมือง ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินสถานีวอเตอร์ลู และลอนดอนบริดจ์ 

ข้อมูลด้านวิชาการ: มหาวิทยาลัยมีคณะวิชา 7 คณะ ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญต่าง อาทิ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมที่สร้างโดยมนุษย์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพและการดูแลด้านสังคม นิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในสาขาวิชาที่เราถนัด ส่วนใหญ่เป็นด้านประสบการณ์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนและการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เฉพาะเจาะจงและมีความสอดคล้อง 

นี่เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นเพียงบางส่วนของ LSBU 

* LSBU เป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่อันดับ 1 ที่บัณฑิตมีความได้เปรียบในด้านการจ้างงานและเงินเดือนเริ่มต้น (The Times Good University Guide 2016) 

* ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันยอดเยี่ยมด้านคุณภาพการศึกษา โดย Quality Assurance Agency (QAA) 

* เป็นสถาบันการศึกษายุคใหม่ของลอนดอนด้านงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป (REF 2014) และเป็นมหาวิทยาลัยในลอนดอนเพียงแห่งเดียวที่มีหลักสูตรสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมในระดับปริญญาตรี 

* โครงการฝึกงานและการเข้าทำงานจริง จะมีการสอดแทรกไว้ในหลักสูตรการเรียนต่างๆ 

* หลักสูตรทุกหลักสูตรได้รับการรับรองและพัฒนาร่วมกับกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ เช่น LSBU เป็นสถาบันผู้ให้การศึกษาที่ได้รับการรับรองในระดับ Gold Status ACCA และเป็นพันธมิตรของบริษัท IBM ในด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูล  

* มีศิษย์เก่าของสถาบันอยู่ในองค์กรและภาคส่วนที่หลากหลาย เช่น หน่วยงานรัฐบาล สื่อ หน่วยงานด้านสุขภาพ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์และการก่อสร้าง 

* มีการลงทุนมากกว่า 50 ล้านปอนด์ ในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงศูนย์นักศึกษาแห่งใหม่ และ Clearance Centre สำหรับวิสาหกิจและนวัตกรรม 

เรามีพันธกิจที่มีความสำคัญ ต่อเนื่อง และมั่นคง ที่จะสร้างโอกาสความสำเร็จให้กับนักศึกษา และถูกรวบรวม กลั่นกรองออกมาผ่านวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะก้าวเป็นสถาบันที่น่าดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ในการสร้างโอกาสด้านอาชีพ