Llandrillo Menai International

เมือง: Colwyn Bay 

ภูมิภาค: เวลส์

www.gllm.ac.uk

สถาบัน Llandrillo Menai International ตั้งอยู่ในเวลส์ตอนเหนือซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยาลัยอาชีพชั้นนำของรัฐบาลสหราชอาณาจักร และได้รับการจัดประเมินให้เป็นหนึ่งในสถาบันที่ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยผู้ประเมินคุณภาพของรัฐ นักศึกษามีผลการเรียนยอดเยี่ยม และถูกจัดอันดับให้เป็นสถาบันที่ดีที่สุดในเวลส์จากการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ในปี ค.ศ. 2014 

สถาบัน Llandrillo Menai International เป็นหนึ่งในวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดในเวลส์ มีวิทยาเขตทั้งหมด 14 แห่ง มีนักศึกษาราว 27,000 คน ที่ศึกษาในหลักสูตรต่างๆ อาทิ คอร์สเตรียมก่อนเรียนมหาวิทยาลัย (A Levels IB และประกาศนียบัตรด้านอาชีพ) หลักสูตรปูพื้นฐาน และหลักสูตรปริญญาอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกอบรม คอร์สระยะสั้น รวมถึงการพัฒนาและที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

Llandrillo Menai International เป็นสถาบันที่ลงทะเบียนในระบบวีซ่า และมี sponsor licence อย่างถูกต้องในการรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ กับสำนักตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร 

หลักสูตรของสถาบันถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดในประเทศ นักเรียนต่างชาติประสบความสำเร็จมากมาย และช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่ตั้งไว้ นักศึกษาต่างชาติมีช่วงเวลาที่ดีขณะเรียนที่สถาบัน และมักจะแนะนำเพื่อนหรือครอบครัวให้มาศึกษาที่นี่เสมอ นอกจากนี้เวลส์ ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการเรียนรู้ โดยนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Bangor ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตรกับสถาบันของเรา

เราพร้อมต้อนรับนักศึกษาทุกคนมาที่สถาบันของเรา