Liverpool Hope University

เมือง: Liverpool

ภูมิภาค: ตอนเหนือของอังกฤษ

www.hope.ac.uk 

 

ที่มหาวิทยาลัย Liverpool Hope เรามีความภูมิใจที่นักศึกษาของสถาบันมีมาตรฐานด้านวิชาการดีเลิศ และยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนที่ดีที่สุด เราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนจะส่งผลต่อผู้เรียนมากที่สุด และการให้ความสำคัญกับนักศึกษาแต่ละคนเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ  

เราอยู่ด้วยกันเป็นชุมชน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยินดีกับความสำเร็จและร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างสุดความสามารถ และยังเป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียนแห่งเดียวในยุโรปอีกด้วย สถาบันมีวิชาการที่ดีเลิศ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ และทัศนียภาพที่สวยงามในชนบท เรามีความโชคดีที่สถาบันตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ ที่มีความลงตัวของประวัติศาสตร์เก่าแก่และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มหาวิทยาลัย Liverpool Hope จึงเป็นที่ที่พิเศษสำหรับการเรียนรู้