เมือง : Bath

ช่วงอายุของนักเรียน: 10 ปีขึ้นไป

จุดเด่นของโปรแกรม

1.เมืองบาธเป็นเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามและโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

2. เมืองบาธเป็นเมืองที่น่าอยู่ การเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัยสูง

3. โรงเรียนอยู่ในใจกลางเมืองบาธ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆและศูนย์การค้าต่างๆ

4. พิถีพิถันและเอาใจใส่ในการเลือกครอบครัวโฮมสเตย์ให้กับนักเรียน

5. มีกิจกรรม CSR ซึ่งนักเรียนจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมเพื่อปลูกฝังการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อสังคม

6. รับนักเรียนได้ตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไป

ติดต่อสมาชิก TIECA

บริษัท ไอดีล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้อง บี 307/2 ชั้น 3 บองมาเช่ มาร์เก็ต พาร์ค 105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-953-9232, 097-445-1924 กับ 089-499-8896
อีเมล์ info@idealeducation.net
เว็บไซต์ www.idealeducation.net

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06738

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด 
21/16 อาคารบี โครงการอาร์ซีเอ พระราม 9
หมายเลขโทรศัพท์ 02-641-4748  
อีเมล์ info@brilliantlife.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06742