เมือง: แลงคาสเตอร์ 

ภูมิภาค: ตะวันตกเฉียงเหนือ

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Lancaster ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่ที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะที่เป็นที่ต้องการขององค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพการได้งานทำ และยังได้เรียนรู้กับบุคลากรด้านการสอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้นราว 12,000 คน เมืองแลงคาสเตอร์มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย โดยใช้เวลาเดินทางจากแมนเชสเตอร์ 1 ชั่วโมง 2.5 ชั่วโมงจากลอนดอน และ 2 ชม. จากสก็อตแลนด์ โดยรถไฟ 

มหาวิทยาลัย Lancaster มีระบบการบริหารแบบวิทยาลัย ซึ่งมีจุดเด่นในการเสริมทักษะ และเอกลักษณ์เฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียน มีประสบการณ์ในการต้อนรับนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ กว่าร้อยประเทศมาเรียนในสถาบัน ทำให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือทั้งด้านการเรียนการสอน การทำวิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนร่วมกับสถาบัน และมหาวิทยาลัยในกว่า 24 ประเทศทั่วโลก  และไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความรู้ และการค้นพบใหม่ ๆ ได้ส่งต่อมายังผู้เรียนเพื่อให้พวกเขามีทักษะที่โดดเด่น และได้เปรียบในการได้งานทำ เรามีพันธมิตรด้านการศึกษาหลักในต่างประเทศที่ใช้คุณวุฒิการศึกษาของ Lancaster ด้วยกันสี่แห่ง คือ กาน่า จีน มาเลเซีย และเยอรมนี 

การเรียนที่มหาวิทยาลัย Lancaster จะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม และยังเป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องให้อยู่ใน Top 10 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร และเป็น Top 5 แยกตามสาขาวิชา 

ทุนการศึกษา:

ยังไม่ระบุรายละเอียด