เมือง : London

ช่วงอายุ : 7 ปีขึ้นไปและ 16 ปีขึ้นไป

จุดเด่นของโปรแกรม

• ใน Go Create! English นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษและนำภาษาอังกฤษไปใช้ในโครงการที่สร้างสรรค์ เช่น การทำพากษ์เสียงทางโทรทัศน์ การสร้างภาพยนตร์และดนตรี จุดเน้นของแต่ละโครงการคือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดแก้ปัญหาและใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรเฉพาะสำหรับ Go Create! หลักสูตรขั้นต้น (7-10) Go Create! 11-17 และระดับสูงโดยมีโครงการที่เหมาะสำหรับความสามารถและอายุของนักเรียนเช่น "ออกแบบมอนสเตอร์" สำหรับระดับประถมและ "การสร้างแบรนด์" สำหรับขั้นสูง 14 โครงการต่อระดับ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีบางอย่างสำหรับทุกคน!

• การพูดและการใช้ภาษากับเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากทั่วโลกจะช่วยให้นักเรียนเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้น หนึ่งชั่วโมงสำหรับการเน้นการเรียนภาษา (เช่นไวยากรณ์) บวกหนึ่งโปรเจคต่อบทเรียน 3 ชั่วโมง - การศึกษาอย่างจริงจังและความคิดสร้างสรรค์รวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงภาษาอังกฤษของนักเรียนและเรียนรู้เรื่องสนุก ๆ

• ตัวอย่างโปรเจคใน Go Create! English ได้แก่ ...

การสร้างภาพยนตร์: นักเรียนทำหน้าที่เป็นทั้งนักแสดงและทีมงาน (แสง เสียง กล้องถ่ายรูป ผู้กำกับ) เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

การพากย์เสียงโทรทัศน์: นักเรียนเขียนคำของตนเองและทำเสียงพากย์สำหรับฉากจากการ์ตูนหรือละคร

เพลง: นักเรียนเขียนเนื้อเพลงแล้วบันทึกเสียงร้องสดเพื่อสร้างเพลงป๊อปของตนเอง

วิทยุละคร: นักเรียนเขียนแต่งและเพิ่มเทคนิคพิเศษเพื่อสร้างละครวิทยุของตนเอง

การสัมภาษณ์: นักเรียนเลือกหัวข้อที่ต้องการหาและสัมภาษณ์ประชาชนชาวอังกฤษเพื่อหาคำตอบ

ข่าว: นักศึกษาวิจัยเขียนและนำเสนอข่าวสารของตนเอง

ติดต่อสมาชิกTIECA

บริษัท อินทราแม่โขง จำกัด

218/9-10 เลควิวคอนโดมิเนียมถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02 961 0855-9, 081 839 2452

อีเมล manager@intra-mekong.com / edu@intra-mekong.com

เว็บไซต์ http://imk-studyabroad.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/04576