Kingston University London 

เมือง: Kingston upon Thames

ภูมิภาค: ลอนดอน

www.kingston.ac.uk

 

มหาวิทยาลัย Kingston ตั้งอยู่ชานเมืองลอนดอน โดยห่างจากใจกลางเมืองเพียง 25 นาที มีคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ปลอดภัย เป็นมิตร และมีความหลากหลายในหนึ่งเดียว  ที่นี่ นักศึกษาจะได้รับโอกาสอันยอดเยี่ยมที่จะพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และทักษะด้านอาชีพ เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น สนุกสนาน และเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต