King's College London

เมือง: London

ภูมิภาค: ลอนดอน 

www.kcl.ac.uk 

King’s College London เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางมหานครลอนดอน และเป็นสถาบัน Top 10 ของประเทศสหราชอาณาจักร (จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2018) King’s College เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่เป็นอันดับ 4 ของประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ Russell Group มีวิทยาเขตทั้งหมด 4 แห่ง กระจายตัวอยู่ในลอนดอนบริเวณริมแม่น้ำเทมส์ เวสท์มินสเตอร์ และย่านใจกลางเมือง โดยอีกหนึ่งวิทยาเขตอยู่ทางตอนใต้ของลอนดอน     

King’s College London มีอิทธิพลอย่างมากในกระบวนการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคใหม่ ยกตัวอย่างเช่น การค้นพบโครงสร้างของ DNA และยังเป็นศูนย์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป นักศึกษาของ King’s College จะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีความหลากหลาย ได้สัมผัสเสน่ห์ และสีสันของสังคมแบบเมืองใหญ่ อีกทั้งสถาบันยังมีพันธมิตรกับสถาบันการศึกษานานาชาติในหลายสาขาวิชา เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และแพทยศาสตร์ พร้อมที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมเพื่ออนาคตอันสดใส