King's College London

เมือง: London

ภูมิภาค: ลอนดอน 

www.kcl.ac.uk 

มหาวิทยาลัย King’s College London ตั้งอยู่ใจกลางมหานครลอนดอน ถือเป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลก เป็นสถาบันที่มีความเก่าแก่เป็นลำดับที่สี่ของประเทศอังกฤษ และเป็นสมาชิกของ Russell Group เนื่องจากเป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จึงทำให้มีที่ตั้งของวิทยาเขตต่าง ๆ ทั้ง 4 แห่ง กระจายตามริมแม่น้ำเทมส์ ช่วงระหว่างเวสมินสเตอร์กับใจกลางลอนดอน และทางใต้ของลอนดอนอีกด้วย สถาบัน มหาวิทยาลัย King’s College London มีองค์ความรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตคนรุ่นใหม่ อาทิ การค้นพบโครงสร้างทางพันธุกรรม DNA อีกทั้งยังเป็นศูนย์การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพในทวีปยุโรปด้วย นักศึกษาของ King’s College จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีความหลากหลาย และจะได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  เช่น ความร่วมมือหรือพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยนานาชาติในสาขาศิลปะ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อผลักดันนักศึกษาสู่ความสำเร็จในอนาคต