Kaplan International Pathways & English 

เมือง: หลากหลายเมือง 

ภูมิภาค: หลากหลายภูมิภาค

www.kaplanpathways.com

Kaplan International Colleges (KIC) เป็นสถาบันพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรมากมาย ซึ่งให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่างชาติในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสหราชอาณาจักร