เมือง: หลากหลายเมือง 

ภูมิภาค: หลากหลายภูมิภาค

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)

Study Group เป็นผู้นำด้านการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการ ปูทางสู่อาชีพที่ดี และประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต เราเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะบุคคล ทั้งด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ และมีการเรียนแบบออนไลน์ที่เริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมปลายขึ้นไป จนถึงหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบัน Study Group มีโรงเรียนเป็นของตนเอง และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหราชอาณาจักร ยุโรป และอเมริกาเหนือ เราช่วยสร้างฝันของนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นให้เป็นจริง แม้มีพื้นฐานการศึกษาที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมพวกเขาสู่ความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบประจำ หรือไป-กลับ ได้จากศูนย์การเรียนนานาชาติ (International Study Centre - ISC) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรปรับพื้นฐานจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาการ และทักษะด้านสังคม ซึ่งนักเรียนจำเป็นจะต้องใช้จริงในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคม หลักสูตรของสถาบันสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้นักเรียนเพื่อเติมเต็มเป้าหมายด้านวิชาการและการประกอบอาชีพในอนาคต 

ทุก ๆ ปี เรามีนักเรียนสมัครเข้าเรียนกว่า 63,000 คน จากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก และได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรด้านการส่งเสริมนักเรียนต่างชาติเพื่อศึกษาต่อ เข้าถึงความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน และการันตีความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อให้พวกเขามีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนอันยอดเยี่ยม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.studygroup.com

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนไทย มูลค่าสูงสุด £4,000