International academy

แผนกทักษะทางวัฒนธรรมของบริติช เคานซิล ร่วมกับ Royal Welsh College of Music and Drama จัดการอบรมภายใต้โครงการ International Theatre Academy ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

International Theatre Academy เปิดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ Arts Management Stage Management และ Technical Theatre ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนกับบุคลากรมืออาชีพด้านศิลปะและศิลปะการแสดงของสหราชอาณาจักร และได้เรียนที่วิทยาเขตที่ทันสมัยของ Royal Welsh College of Music and Drama ณ ใจกลางเมืองคาร์ดิฟฟ์ หลักสูตรต่าง ๆ ออกแบบมาเพื่อบุคลากรทางศิลปะระดับต้นและระดับกลางทั่วโลกโดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้  

หลักสูตร วันที่ ค่าเล่าเรียน
Arts Management (ระดับกลาง) 3-7 สิงหาคม 2558 £825
Arts Management (ระดับสูง) 10-14 สิงหาคม 2558 £825
Stage Management (ระดับกลาง) 3-7 สิงหาคม 2558 £825
Stage Management (ระดับสูง) 10-14 สิงหาคม 2558
£825
Technical Theatre (ระดับสูง) 2-6 สิงหาคม 2558 £1050

เปิดรับสมัครจนถึงเวลา 17.00 น. (เวลา ณ กรุงลอนดอน) วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการสมัครภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม