เจาะลึก 3 เส้นทางสู่การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร

คุณรู้หรือไม่ว่าสหราชอาณาจักรมีทางเลือกมากกว่า 3 เส้นทาง หากคุณสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในโรงเรียนประจำแบบอังกฤษ การเรียนใน tutorial colleges และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ฟังข้อมูลเชิงลึกของการเรียนกับสถาบันทั้ง 3 ประเภทเพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะกับบุตรหลานของท่าน และการเตรียมความพร้อมก่อนส่งบุตรหลานสู่การใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร 

วิทยากร

Panwasa Katherine Smith,
International Education Specialist 
Exeter College 

Panwasa Katherine Smith สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการศึกษาและได้รับปริญญาโท 3 ใบในสาขาที่ต่างกัน คือ Education, Public of Administration, และ Law in International Commercial Law

ปัจจุบันเขาทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทางด้าน Political Science and Law, International Education, Organization Development, Leadership และดำรงตำแหน่งรองประธานของ Windsor Group เขามีบทบาทสำคัญมากมายทางด้านการศึกษารวมถึงเป็นที่ปรึกษางานด้านการวิจัยและวิทยากรเกี่ยวกับ International Education นอกจากนี้เขายังมีประสบการณ์ในการทำงานในโรงเรียนนานาชาติมาหลายโรงเรียนรวมถึงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน Wells International School (American Curriculum), CIS Accreditation Coordinator ที่ Singapore International และผู้จัดการทั่วไปของ The American School of Bangkok (American Curriculum)