บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตผลิตภัณฑ์ PETและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย บริษัทดำเนินงานตามหลักกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่สังคม 

โอกาสสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร

  • Global CSR Manager
  • Internal Audit Assistant Manager
  • Tax Specialist (Transfer Pricing)
  • Junior Tax Specialist
  • Investor Relation Officer