บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

บริษัทชั้นนำด้านปีโตรเคมีและผู้ผลิตเส้นใยวูลของโลก เป็น 1 ใน 3 บริษัทจากประเทศไทย ที่ได้รับการยกย่องโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ให้เป็น Top 25  ของบริษัทนานาชาติกว่า 100 แห่ง ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศน่าลงทุนทั้ง 15 ประเทศ ในด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีอัตราการผลิตและยอดขายผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูง เราผลิตสินค้าเพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลาย อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าในครัวเรือน เครื่องใช้ส่วนตัว สินค้าเพื่อสุขภาพ ยานยนต์ สิ่งทอ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยึดถือ และดำเนินงานตามเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือ การสร้างและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ความสำเร็จของเราเกิดมาจากความมุ่งมั่น ร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานกว่า 16,000คน ประกอบกับระบบบริหารงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยทีมบริหารที่มีประสบการณ์ และความผูกพันกับลูกค้าในสายงานการผลิต ทำให้ธุรกิจเราก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง เน้นการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำแต่ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งสินค้าของบริษัทเป็นตัวเลือกอันดับแรกของลูกค้าทำให้อินโดรามา เวนเจอร์ส ก้าวสู่ความมั่นคง และสามารถฝ่าฟันมรสุมทางเศรษฐกิจมาได้โดยตลอด     

สถานะของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส

  • เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าจากปีโตรเคมีอันดับต้น ๆ ของโลก รวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป
  • เป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เป็นผู้ผลิต PTA มาตรฐานโลก ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์
  • เป็นหนึ่งในบริษัทสำคัญของโลกซึ่งผลิตเส้นใยวูลระดับพรีเมี่ยม   

เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และยังมีบริษัทในอีก 31 ประเทศ ในห้าทวีปหลักของโลก คือ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ผลงานของบริษัทประกอบด้วยการเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ โพลิเมอร์ และไฟเบอร์ ระดับ HVA – Necessities and High Value-Added และมีผลิตภัณฑ์หลักอยู่สามประเภทคือ Feedstock, พลาสติก PET และไฟเบอร์ และ เส้นใย บรำทได้เริ่มขยายธุรกิจด้านการผลิตพลาสติก PET และโพลีเอสเตอร์ในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ประโยชน์จากสายการผลิตที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป้าหมายการรวบรวมธุรกิจของการสร้างผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยกัน จึงทำให้เกิดโรงงานผลิต PTA ขึ้นในปี 2008 และในปี 2012 ก็ได้ขยายธุรกิจมาที่ MEG

จากประสบการณ์การลงทุนและประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ บริษัทจะยึดถือหลักการสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ด้านขนาด ภูมิศาสตร์ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า อีกทั้งเน้นการผลิตสินค้าคุณภาพที่มีราคาสมเหตุสมผล ทำให้บริษัทก้าวมาเป็นผู้นำการผลิตโพลีเอสเตอร์คุณภาพที่มีต้นทุนน้อยที่สุดในโลกได้  

โอกาสสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร

  • Global CSR Manager
  • Internal Audit Assistant Manager
  • Tax Specialist (Transfer Pricing)
  • Junior Tax Specialist
  • Investor Relation Officer