Thanachanok Padungchaipoomthai

คุณครูชาวต่างชาติเอาใจใส่ดีมากจริงๆ ค่ะ คุณครูจะช่วยเพิ่มเทคนิคสำคัญต่างๆ ซึ่งที่สามารถนำไปใช้ตอนทำข้อสอบ IELTS ได้จริง เทคนิคเหล่านี้ช่วยเราประหยัดเวลาได้มาก และคอร์ส IELTS ที่นี่จะให้ทำข้อสอบเสมือนจริง ซึ่งช่วยให้พร้อม มั่นใจ ไม่ตื้นเต้นเวลาสอบจริง จนทำให้ได้ IELTS Band 7 ที่ทำให้สอบติดมหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับ 1 ในไทยค่ะ