Purachet Sophontumrongsiri

ท้อปประทับใจในคอร์สเรียน IELTS ที่บริติช เคานซิล เป็นอย่างมาก เพราะที่นี่มี  "ความแตกต่าง" อย่างได้ผล ด้วยอาจารย์ที่นี่เอาใจ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน พร้อมสภาพแวดล้อม และเพื่อนๆ ที่ช่วยให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วจนทำให้สอบได้ IELTS 6.5 พร้อมเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ Mahidol คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในไทยครับ