เขียนภาษาอังกฤษอย่างไรเมื่อต้องการแนบไฟล์ในอีเมล์ 

บ่อยครั้งที่คุณเขียน Email แล้วจำเป็นต้องแนบไฟล์ติดไปใน Email ยกตัวอย่างเช่น การส่งใบเสนอราคา Quotation การแนบ Email จากการประชุมครั้งที่แล้วเพื่อการอ้างอิง เป็นต้น ลองคิดดูว่าหากผู้รับ Email ต้องทำการรับ Email ต่อวันเป็นจำนวนมากแล้วนั้น จะทำอย่างไรให้ไฟล์ที่แนบใน Email (File Attachement) นั้นถูกเปิดขึ้นมา

มาเรียนรู้วลีและประโยคเบื้องต้นที่จะช่วยให้คุณส่ง Email และทำให้ผู้อ่านรับรู้ว่าในไฟล์ที่คุณทำการแนบมานั้นมีความสำคัญจนต้องเปิดอ่าน

  • I am attaching my (ชื่อไฟล์ หรือชื่อโปรเจค) for your consideration.
  • I am sending you the (สิ่งที่แนบ) as an attachment.
  • Please see the statement attached.
  • Please find attached the file you requested.
  • I have attached ....

ทั้ง 5 วลีและประโยคเบื้องต้นนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถระบุถึงความสำคัญว่าไฟล์ที่คุณทำการแนบนั้นคืออะไร และจงจำขึ้นใจเสมอว่ายิ่งคุณระบุให้ละเอียดมากขึ้นเท่าไรเกี่ยวกับไฟล์ที่คุณแนบใน Email แล้ว ก็จะยิ่งทำให้ผู้อ่านนั้นรับทราบและเปิดอ่านมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้น