How to get into the top universities and medical schools in the UK

ฟังเคล็ดลับในการเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร และคำแนะนำดี ๆจากผู้เชี่ยวชาญในการเรียน A-level อย่างไรให้ได้คะแนนดี รวมถึงคำแนะนำแบบเจาะลึกสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านแพทยศาสตร์

วิทยากร

Mona Chaisong
INTO Newton A-Levels University of East Anglia

คุณ Mona สำเร็จการศึกษาจาก Cardiff Metropolitan University (ชื่อเดิมคือ University of Wales, Cardiff) สาขา MBA ในปี พ.ศ. 2550 และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ. 2549 เขามีประสบการณ์ทางด้าน international recruitment ในระดับอุดมศึกษามาเกือบ 10 ปีและประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาดในระดับประเทศและภูมิภาค

ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการประจำภูมิภาคของสถาบัน INTO University Partnerships ก่อนมาร่วมงานกับ INTO University Partnerships คุณ Mona เคยทำงานให้กับ LSC Groups of Colleges ในตำแหน่ง Regional Marketing Manager และ London School of Commerce ในตำแหน่ง Regional Marketing Officer นอกจากนี้คุณ Mona ยังมีประสบการณ์ในการสรรหาและคัดเลือกให้กับนักเรียนเป็นจำนวนมาก เขามีความสนใจด้านการศึกษาในต่างประเทศเป็นอย่างมากและมีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายในชีวิต