• เป็นอันดับ 1 ของสถาบันในลอนดอน ด้านความพึงพอใจของผู้เรียน (ข้อมูลจาก NSS 2018)
  • “มหาวิทยาลัย St. Mary เป็นสถาบันในลอนดอนที่ผู้เรียนพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของระยะเวลาการเดินทาง” (ข้อมูลจาก Times & Sunday Times Good University Guide 2019)
  • 93% ของบัณฑิตจากสถาบันได้งานทำหรือศึกษาต่อ ในช่วง 6 เดือนหลังจบการศึกษา (ข้อมูลจาก HESA 2018)
  • “มหาวิทยาลัย St. Mary เป็นสถาบันที่มีเกณฑ์การเติบโตสูงที่สุดเป็นอันดับสองในสหราชอาณาจักร” (ข้อมูลจาก Sunday Times League Table 2018)
  • มหาวิทยาลัย St. Mary’s University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1850 ในกรุงลอนดอน มีประวัติศาสตร์ด้านการศึกษามายาวนาน ตั้งอยู่ในย่านที่สงบ ร่มรื่น และปลอดภัย โดยอยู่ห่างจากใจกลางกรุงลอนดอนเพียง 30 นาที ซึ่งเป็นจุดที่มีความลงตัวมากที่สุดทั้งสีสันของเมืองใหญ่และความสงบ
  • มหาวิทยาลัย St. Mary’s University เป็นอันดับหนึ่งด้านประสบการณ์ของผู้เรียน โดยอ้างอิงจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในลอนดอนทั้งหมด (ข้อมูลจาก 2018 National Student Survey) โดยเน้นคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ด้วยคุณภาพรางวัลเหรียญเงินด้าน Teaching Excellence Framework ปี 2017