กลุ่มบริษัทกัลฟ์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย โดยผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนาคต ความสำเร็จของเราเกิดจากบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นดำเนินงานสู่ผลสำเร็จด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตพลังงานสูงสุด พร้อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตที่สร้างผลกำไรแก่องค์กร เราเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งรวมกลยุทธ์นวัตกรรมทรัพยากรคุณภาพ และเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อให้ได้ทางออกด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุดผ่านวิธีการทำงานร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็สร้างคุณค่าร่วมกันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างยั่งยืน เรายึดมั่นในค่านิยมหลักของเราเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในทุกขั้นตอน ได้แก่ การมุ่งสู่เป้าหมาย ความกลมเกลียว การเรียนรู้และความยืดหยุ่นต่อทุกสถานการณ์ ที่กัลฟ์ เรามุ่งเน้นความพึงพอใจในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา และยอมรับความหลากหลาย แม้ว่าเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ของพนักงานอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันโดยไม่แบ่งแยก นอกจากนี้เรายังพยายามเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานของเราให้ก้าวข้ามขีดจำกัด เพื่อรับบทบาทและความท้าทายใหม่ๆ เราเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรนั้นขับเคลื่อนโดยบุคลากรและความมุ่งมั่นของพวกเขาในการบรรลุผลลัพธ์ ดังนั้นเราจึงเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายกับกลยุทธ์ทางธุรกิจควบคู่ไปกับเป้าหมายส่วนตัวของพนักงาน

โอกาสสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร

  • Business developer
  • Business developer (Vietnam)
  • Project developer
  • Legal counsel
  • Finance planner
  • Engineer (Power, Renewable, Infrastructure, Gas)
  • Executive secretary
  • Corporate secretary
  • IT system developer