ชมการแข่งขัน FameLab 2019 และเส้นทางสู่สหราชอาณาจักร

FameLab Thailand 2019: Final Competition

คลิ๊กที่นี่เพื่อชม Final Competition ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ย้อนหลังผ่าน Facebook

ขอแสดงความยินดีกับ

  ชื่อ องค์กร หัวข้อการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ นางสาวณภัทร ตัณฑิกุล EpiBone Inc. (Brooklyn, NY) Meat the Future
รองชนะเลิศ อันดับ 1

นางสาวเบญญาภา วงศราวิทย์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต Chronic Traumatic Encephalopathy - CTE
รองชนะเลิศ อันดับ 2

นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ANDROID: Become Human
People's Choice Award

นายสุทธิชน รัตนยากุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น Antimicrobial Photochemical Therapy for Dental Caries
มหกรรมวิทยาศาสตร์ Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร

เส้นทางสู่สหราชอาณาจักรและการแข่งขัน FameLab พร้อมกับเฌอปราง BNK48

4 มิถุนายน: Techniquest, Cardiff 

5 - 6 มิถุนายน: มหกรรมวิทยาศาสตร์ Cheltenham Science Festivals

7 มิถุนายน: เมือง Cambridge

8 มิถุนายน: เมือง London