Exeter College

เมือง: เอ็กซิเตอร์ 

ช่วงอายุของนักเรียน: 16-19 ปี

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • วิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรอาชีพ และเฉพาะทาง
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education) 
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Exeter College ได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าเป็นหนึ่งในสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร เรากำหนดมาตรฐานที่สูงสำหรับตัวเราเอง ครู และนักเรียนของเรา ทำให้คะแนนสอบของพวกเขาดีเยี่ยม สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังโดดเด่นด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และชุมชน  ในแต่ละปี Exeter College ต้อนรับนักเรียนต่างชาติมากกว่า 100 คนจากกว่า 20 ประเทศ และให้ความสำคัญกับนักเรียนแต่ละคน  การเรียนการสอน การดูแลเอาใจใส่ และโครงการสนับสนุนนักเรียนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคน รวมถึงท้าทายเพื่อให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุด

Exeter College ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเอ็กซิเตอร์ สามารถเดินทางไปร้านค้า ร้านอาหาร และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งในเมืองได้อย่างสะดวกสบาย  ในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อาคารแต่ละหลังสร้างขึ้นสำหรับแต่ละสาขาวิชา (เช่น STEM ศิลปะสร้างสรรค์ ธุรกิจ กีฬา)  นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกวิชาเรียนได้หลากหลาย จากคุณวุฒิต่าง ๆ ที่โรงเรียนเปิดสอน เพื่อปูทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย (A levels, IB, BTEC) ไปจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มเวลา และหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีโอกาสได้เรียนร่วมกับชาวอังกฤษ   ตลอดเวลาที่เรียนอยู่นั้น ฝ่ายสนับสนุนนักเรียนต่างชาติจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนและแนะนำนักเรียนเรื่องที่พัก การดูแลเอาใจใส่ต่าง ๆ ภาษาอังกฤษวิชาการ รวมทั้งการเตรียมตัวเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา 10% สำหรับนักเรียนที่ร่วมงาน Study UK Schools and Colleges Fair 2019