โปรโมชั่น IELTS TRF

โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีคูปองมูลค่า 500 บาท สำหรับการขอผลสอบเพิ่ม

โอกาสดีดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไทย สถาบันบริติช เคานซิลขอมอบ voucher มูลค่า 500 บาท ฟรี มีอายุ 1 เดือนนับจากวันที่สอบ เพื่อใช้ขอรายงานผลการสอบ ทั้งนี้ยกเว้นค่าส่งแบบเร่งด่วน 

โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครสอบ IELTS รอบวันที่ใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2556 ส่วนเงื่อนไชเป็นไปตามด้านล่างนี้:

1.    ใช้ได้เฉพาะประเทศอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศไทยเท่านั้น

2.    สามารถส่งให้สถานทูตได้ในกรณีขอ VISA เพื่อการศึกษาหรือโยกย้ายถิ่งฐาน
3.    ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการส่งผลสอบให้ตัวแทนการศึกษาได้ (Agent)
4.    สามารถใช้สำหรับส่งให้บริษัทได้ในกรณีใช้ผลสอบในการสมัครงาน
       (เฉพาะแผนกบุคคลเท่านั้น) โดย British Council ขอสงวนสิทธิ์ในการ
       ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
5.    สามารถโอนให้คนอื่นใช้แทนได้
6.    หากเลื่อนวันที่สอบ วันหมดอายุจะยังคงตามวันที่ระบุบนคูปอง

***สำหรับผู้ที่สมัครสอบ IELTS online สามารถติดต่อบริติช เคานซิลได้ทุกสาขาเพื่อที่จะรับคูปอง โดยนำใบเสร็จและบัตรประชาชนไปยืนยันการสมัครสอบ