การสอบ IELTS ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนทักษะภาษาอังกฤษของคุณอย่างยุติธรรม  ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณจะถูกประเมินอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่คำนึงถึงความบกพร่อง หรือสิ่งจำเป็นพิเศษที่คุณต้องมี เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อจัดหาสิ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัครสอบทุกคน 

หากคุณมีความบกพร่องหรือมีความต้องการพิเศษ กรุณาติดต่อเราเพื่อพิจารณาตามสถานการณ์ ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 3 เดือนในการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ฉะนั้นกรุณาติดต่อเราล่วงหน้าเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ทั้งนี้หากคุณต้องการการจัดสอบพิเศษ กรุณาส่งใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 2 ปีมาที่เรา ภายหลังจากจองสิทธิ์การสอบแล้ว

ความช่วยเหลือประเภทใดบ้างที่ฉันจะได้รับ 

หากคุณมีความผิดปกติทางสายตา เราสามารถจัดเตรียม 

  • กระดาษข้อสอบขนาดใหญ่และพิมพ์อักษรเบลล์ 
  • ผู้ช่วยเขียนคำตอบ
  • โปรแกรมพิมพ์อักษรเบลล์

หากคุณมีปัญหาทางการได้ยิน  เราสามารถจัดเตรียม 

  • อุปกรณ์ขยายเสียงชนิดพิเศษ
  • ข้อสอบการฟังที่ใช้วิธีการอ่านปาก

หาคุณมีความบกพร่องในการอ่าน เราสามารถจัดเตรียม 

  • โปรแกรมประมวลผลคำ
  • ซอฟท์แวร์ Voice-activated

เวลาพิเศษสำหรับข้อสอบการอ่านและการเขียน