ส่วนใหญ่แล้วผู้สอบมักประสบปัญหาในด้านการเขียนส่วนไวยากรณ์ มาพัฒนาคะแนนทักษะการเขียนด้วยความเข้าใจ ความหลากหลาย และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการให้คะแนนการสอบ IELTSกันดีกว่า