ความเข้าใจหลักการตอบคำถามและตอบให้ถูกจุดนั้นสำคัญในการให้คะแนนมาก และยังช่วยป้องกันการโดนหักคะแนนและเสียเวลาจากส่วนที่ผิดพลาดด้วย วีดีโอนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในการตอบคำถามและเพิ่มความรวดเร็วในทำข้อสอบในส่วนของข้อเขียนทั้ง 2 คำถาม