Laptop and mobile screen displaying the EnglishScore B2B online English test

EnglishScore for Business คืออะไร

EnglishScore คือ แบบทดสอบภาษาอังกฤษบนมือถือ ซึ่งผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถนำไปใช้ เพื่อจะได้รับผลการประเมินอย่างรวดเร็ว จากการวัดระดับความสามารถของบุคลากรและนักเรียน

เข้ารับการทดสอบที่รวดเร็ว ฉับไว โดยใช้แบบทดสอบทางไกล ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เพียงแค่คุณสร้างบัญชี และส่งคำเชิญให้ผู้สอบไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (ทั้งระบบปฏิบัติการของแอปเปิ้ล และแอนดรอยด์) จากนั้นผลสอบจะถูกแชร์ไปยังแดชบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ)

การทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที และรายงานผลรวมของคะแนนทั้งหมด (เทียบเท่ากับ CEFR) รวมถึงผลคะแนนสำหรับแต่ละทักษะ ได้แก่ การอ่าน การฟัง ไวยากรณ์ และคำศัพท์ โดยจะมีการเปลี่ยนคำถามในข้อสอบทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการจดจำคำตอบของผู้สอบ และยังมีการใช้งานกล้องหน้า เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบ

การประเมินความสามารถของบุคลากรและนักเรียนที่รวดเร็วและง่ายยิ่งกว่า

ผู้ประกอบการสามารถใช้ EnglishScore ในการสรรหาพนักงานใหม่ ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ หรือจะใช้ในการวัดระดับความสามารถของบุคลกรที่มีอยู่ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้วางแผนการอบรม หรือเสริมสร้างความมั่นใจในการจัดสรรตำแหน่งงานที่เหมาะสม

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถใช้ EnglishScore ในการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา หรือจะใช้เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ทราบถึงระดับความสามารถของตัวเอง ก่อนจะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานต่อไป

เมื่อผู้สอบทำผลสอบได้ตามเป้าที่วางไว้ จะสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรได้ โดยผู้สอบเป็นผู้ชำระเงินเอง หรือมีการชำระเงินจากส่วนกลาง โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ชำระเงินทั้งหมด

วิธีการใช้งาน EnglishScore for Business

หากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือสถาบันการศึกษา คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีธุรกิจได้ฟรี ทั้งยังจะได้รับแบบทดสอบฟรี รวมมูลค่ากว่า $250 สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน โดยเราจะตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้ และทำการสร้างบัญชีเข้าใช้งาน รวมถึงกำหนดเครดิตสำหรับใช้ในการทดสอบให้กับคุณ

นอกจากนี้ เรายังจะสร้างการทดสอบครั้งแรกให้กับคุณ พร้อมทั้งกำหนดรหัส ‘connect code’ ที่ทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณ เพียงแค่คุณส่งคำเชิญให้ผู้สอบไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และใส่รหัสนี้เมื่อเริ่มทำการทดสอบ เมื่อผู้สอบทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว ผลสอบของผู้สอบจะถูกแชร์ไปยังแดชบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ

การทดสอบมีอะไรบ้าง

แบบทดสอบของ EnglishScore จะเริ่มต้นด้วยการทดสอบไวยากรณ์และคำศัพท์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที หลังจากนั้นจะเป็นการทดสอบการอ่าน และการฟัง โดยจะใช้เวลาสำหรับทำข้อสอบในแต่ละส่วนประมาณ 10 นาที

สำหรับการทดสอบการอ่านและการฟัง ข้อสอบจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับผลจากการทดสอบส่วนไวยากรณ์และคำศัพท์ โดยผู้สอบที่ทำคะแนนสอบได้สูง จะได้รับคำถามที่ยาก ในขณะที่ผู้สอบที่ทำคะแนนสอบได้น้อย จะได้รับคำถามที่ง่ายกว่า ซึ่งหมายความว่า คุณจะสามารถประเมินระดับความสามารถที่หลากหลายของผู้สอบได้ จากการจัดการทดสอบเพียงครั้งเดียว

สำหรับผลคะแนนรวมที่ได้ จะมีระดับตั้งแต่ 0-599 และมีความสอดคล้องกับ “กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป" หรือ CEFR ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่วนผลคะแนนย่อยนั้น จะเป็นตัวบ่งชี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในแต่ละทักษะที่ได้รับการทดสอบ