การวัดทักษะภาษาที่ถูกออกแบบตามความต้องการของคุณ บริติช เคานซิล

มีประสบการณ์มากกว่า 80 ปี ในด้านการสอนและการสอบวัดทักษะภาษาทั่วโลก

งานของเราในด้านการวัดทักษะภาษานั้นนำโดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในสายงานนี้ อีกทั้งยังมีวาระวิจัยที่ครอบคลุม ซึ่งจากความรู้และประสบการณ์ที่เรามี เราจึงพร้อมบริการให้คำปรึกษาและจัดระบบด้านการวัดทักษะในมาตรฐานสากล

ทีม Assessment Solutions ของเราได้ทำงานร่วมกับกระทรวงรวมถึงสถาบันด้านการศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนกรอบความริเริ่มและโปรเจคของการวัดทักษะภาษา เราทำงานร่วมกับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้วางนโยบายไปจนถึงครูอาจารย์ เพื่อให้มั่นใจในการวางแนวทางการวัดทักษะภาษภายในระบบการศึกษาภายในประเทศและการส่งผลกระทบเชิงบวก

บริการของเรา:

  • การจัดอบรมเกี่ยวกับการวัดทักษะ
  • การประเมินผลระบบการวัดทักษะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • การจัดเตรียมแนวปฏิบัติเพื่อประกันคุณภาพ
  • การสนับสนุนการส่งมอบและดำเนินงานโปรเจคการทดสอบที่มีขนาดใหญ่
  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบการวัดทักษะเฉพาะแต่ละประเทศที่มีความยั่งยืน
  • การวางแนวทางในการใช้เครื่องมือสำหรับการประเมินผลที่ตรงตาม Common European Framework of Reference รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโปรเจคซึ่งมีความยั่งยืน โดยการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานในประเทศต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดทำการวัดทักษะที่เป็นมาตรฐานระดับสากล