British Council Intellectual property law competition
British Council Intellectual Property Law Competition
Date
อังคาร 22 เมษายน 2014 - 00:00 - พุธ 30 เมษายน 2014 - 00:00
สถานที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทยเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างความตระหนักให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ขององค์ความรู้ทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเชิงกฎหมายและการบริหารจัดการ และเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาสายนิติศาสตร์ที่มีความสนใจในด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างบริติช เคานซิล ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และทรูวิชั่นส์ พร้อมด้วยการสนับสนุนจากบริษัทสยามซีเมนต์กรุ๊ป ( SCG ) คณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ได้แก่ มหาวิทยาลัย Nottingham มหาวิทยาลัย  Nottingham Trent มหาวิทยาลัย  Liverpool John Moores มหาวิทยาลัย East  Anglia สถาบันอาหารแห่งชาติ ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  และบริษัทกฎหมายที่มีชื่อเสียง อาทิ Baker & McKenzie, Norton Rose,  Rouse & Co. International, Siam Premier และ Tilleke & Gibbins

รางวัล

ทีมผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อดูงานที่หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย บริษัทกฎหมาย และฝึกงานกับสำนักงานทนายความชั้นนำของในสหราชอาณาจักร

รางวัลอื่นๆได้แก่อะไรบ้าง

 • ทีมรองชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พร้อมเดินทางไปประเทศฮ่องกงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อดูงานกับหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • ทีมที่ได้รับรางวัลเรียงความดีเด่นจะได้รับถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และเงินรางวัล 10,000 บาท เรียงความจะได้ตีพิมพ์ในวารสารประจำปีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
 • ทีมที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมแข่งขันในรอบการว่าความในศาลจำลอง (รอบที่ 2) จำนวน 8 ทีม จะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย  2013
 • อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • กำลังศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ณ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 • อายุไม่เกิน 28 ปี ณ วันที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (6 มกราคม 2557)
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งการพูดและการเขียน
 • มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

ต้องทำอย่างไรบ้าง

 • จับคู่ทีมละ 2 คน ผู้สมัครในทีมจะต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน
 • แต่ละทีมจะต้องเขียนเรียงความในหัวข้อ  “Intellectual Property and Equal Opportunities for All ” (ไม่เกิน 1,000 คำ)
 • กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.britishcouncil.or.th แล้วส่งมาที่
  คุณนิตตา ฮอพคินส์
  บริติช เคานซิล 254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64
  สยามสแควร์ ถนนพญาไท  ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

หมดเขตการรับใบสมัครและเรียงความภายในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
โทร. 02 657 5655
อีเมล์ nitta.hopkins@britishcouncil.or.th

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะเลิศ

รอบแรก การเขียนเรียงความ คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนเรียงความโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อเรียงความทรัพย์สินทางปัญญา
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การให้คะแนนจะเน้นเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักสำคัญกว่าการใช้ภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ จำนวน 16 ทีม แล้วคัดเลือกเหลือเพียง 8 ทีมสุดท้าย

รอบสอง การแข่งว่าความในศาลจำลอง
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิแข่งขันว่าความในศาลจำลองเป็นภาษาอังกฤษที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยมีบริษัทกฎหมายให้คำแนะนำระหว่างการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปทัศนศึกษา ณ สหราชอาณาจักร

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดการส่งใบสมัครและเรียงความภาษาอังกฤษ วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557
Moot competition ระหว่าง 22-30 เมษายน พ.ศ. 2557