สัมมนาพิเศษเจาะลึกการเรียนด้านนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัย Manchester - 1 พฤศจิกายน 2559
Date
อังคาร 01 พฤศจิกายน 2016 -
18:30 - 20:30

บริติช เคานซิล ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านกฎหมายเข้าร่วมสัมมนาพิเศษเจาะลึกการเรียนด้านนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักร โดย Dr.Bruce Wardhaugh อาจารย์อาวุโสประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Manchester

เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย 

  • การศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัย Manchester
  • หลักสูตรปริญญาโท LLM ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
  • เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
  • ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา
  • ชีวิตในเมือง Manchester

วันที่

อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559

เวลา

18.30 น. - 20.30 น.

สถานที่

บริติช เคานซิล สยามสแควร์

เกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Manchester

  • คณะนิติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Manchester ที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งอยู่ในเมืองแห่งกฎหมายที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร
  • คณะ ฯ มุ่งมั่นที่ในการดำเนินการเรียนการสอนในระดับสากลและสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการวิจัยและการร่วมมือกับภาคธุรกิจ
  • บุคคลากรของคณะ ฯ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายเฉพาะทางมากที่สุดในสหราชอาณาจักรเช่น อาชญาวิทยาจรรยาบรรณสาธารณสุขและยังมีเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศเครือข่ายดังกล่าวนี้ทำให้คณะ ฯ สามารถสอนและสร้างการเรียนรู้ที่เข้มข้นให้กับนักศึกษา ในขณะเดียวกันก็มีส่วนร่วมในกรณีกฎหมายและสังคมในระดับนานาชาติด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-567 5678 หรือ อีเมลล์ educationuk@britishcouncil.or.th