University of London International Programme
University of London International Programme
Date
อังคาร 09 กรกฎาคม 2013 -
18:30 - 20:30
สถานที่
บริติช เคานซิล เชียงใหม่

พบกับมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนต่างๆ ที่เปิดสอนในประเทศไทย ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ เศรษฐศาตร์ การจัดการ การเงินและสังคมศาสตร์ รวมถึงนิติศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ MBA และโปรแกรมต่างๆ สาขาวิชาด้านสุขภาพ

พบ Chris Jenny จากทีมรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน

Tag icon
University information