University of London International Programme
University of London International Programme
Date
อังคาร 09 กรกฎาคม 2013 -
18:30 - 20:30
สถานที่
บริติช เคานซิล เชียงใหม่

พบกับมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนต่างๆ ที่เปิดสอนในประเทศไทย ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ เศรษฐศาตร์ การจัดการ การเงินและสังคมศาสตร์ รวมถึงนิติศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ MBA และโปรแกรมต่างๆ สาขาวิชาด้านสุขภาพ

พบ Chris Jenny จากทีมรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน

University information