summer school kids group
Date
เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2015 - 11:00 - อาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2015 - 15:00
สถานที่
ห้างสรรพสินค้าเมญ่า เชียงใหม่

เรียนซัมเมอร์ที่สหราชอาณาจักรช่วงปิดเทอม มี.ค.-พ.ค. 2559

โครงการเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม เป็นความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล และสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ สำหรับนักเรียนในทุกระดับการศึกษา เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในดินแดนต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ กับสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริติช เคานซิล ประกอบไปด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งมีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษหลักสูตรการบิน ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนและนักกฏหมาย ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนหลักสูตรการแพทย์ และภาษาอังกฤษเพื่อการสอบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และโปรแกรมทัศนศึกษาอีกด้วย 

เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00-19.00 น. พบกันที่ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ถ.ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-15.00 น. พบกันที่บริติช เคานซิล สาขาเชียงใหม่ ถ.บำรุงราษฎร์ (กงสุลอังกฤษ)