Abbey College Cambridge
  
Date
อังคาร 06 ตุลาคม 2015 -
18:00 - 23:59
สถานที่
ออฟฟิศ ISCU (Thailand) Co., Ltd. Trendy Building

การศึกษาต่อในวิทยาลัยประเภท  Sixth Form ที่ประเทศอังกฤษ

ทางเลือกของการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประจำหรือ UK Boarding schools ที่ประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งทางเลือก แต่มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยตัดสินใจเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประเภท UK Sixth Form เพราะนำเสนอหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและมุ่งเน้นในด้านวิชาการที่เป็นเลิศไปพร้อมๆกัน ในด้านวิชาการจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านทักษะของนักเรียน สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ การเขียน Personal Statement การเตรียมตัวเพื่อการสอบต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TSA เป็นต้น  นอกจากวิชาการแล้ว โรงเรียนประเภทนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของที่พักอาศัย โดยการจัดหาที่พักให้ตรงความความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ( เช่นที่พักที่เป็นห้องเดียว ไม่ใช่ห้องพักรวม)  รวมไปถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆอีกหลากหลาย 

หัวข้อสัมมนาประกอบไปด้วย:

  • ภาพรวมของระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษและประเภทของโรงเรียน
  • แนวทางและประโยชน์ของระบบการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ
  • เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน Sixth form ที่ประเทศอังกฤษ
  • ขั้นตอนในการช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมตัวสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ

เกี่ยวกับผู้บรรยาย :

ผู้บรรยาย คือ Dr Julian Davies ผู้ซึ่งสะสมประสบการณ์ในระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษมามากกว่า 15 ปี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่ Abbey College Cambridge  ซึ่งที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ประมาณ 350 คน และโรงเรียนนี้อยู่ในอันดับที่ 3 ที่ดีที่สุด ของโรงเรียน Sixth Form ในประเทศอังกฤษ ด้วยความสำเร็จของนักเรียนตลอดเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ที่มีระดับผลคะแนน A level อยู่ที่ 80% หรือเทียบเป็นเกรด A*-B และจากสัดส่วนของนักเรียน Abbey Cambridge ที่จบการศึกษาในหลักสูตร A level ประมาณ 35% ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศอังกฤษ   

Dr Davies จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีในโรงเรียนประเภท sixth form ที่มีมาบรรยายให้กับผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ถึงประโยชน์ที่นักเรียนต่างชาติจะได้รับเมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนประเภท  Sixth form colleges ที่ประเทศอังกฤษ 

Category icon
Study in the UK