Date
อังคาร 17 มีนาคม 2015 -
19:00 - 21:00
สถานที่
บริติช เคานซิล สยาม สแควร์ ห้อง 15

การศึกษาต่อในวิทยาลัยประเภท  Sixth Form ที่ประเทศอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร

 

ทางเลือกของการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประจำหรือ UK Boarding schools ที่ประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งทางเลือก แต่มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยตัดสินใจเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประเภท UK Sixth Form เพราะนำเสนอหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและมุ่งเน้นในด้านวิชาการที่เป็นเลิศไปพร้อมๆกัน ในด้านวิชาการจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านทักษะของนักเรียน สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ การเขียน Personal Statement การเตรียมตัวเพื่อการสอบต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TSA เป็นต้น  นอกจากวิชาการแล้ว โรงเรียนประเภทนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของที่พักอาศัย โดยการจัดหาที่พักให้ตรงความความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ( เช่นที่พักที่เป็นห้องเดียว ไม่ใช่ห้องพักรวม)  รวมไปถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆอีกหลากหลาย 

 

หัวข้อสัมมนาประกอบไปด้วย :

• ภาพรวมของระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษและประเภทของโรงเรียน

• แนวทางและประโยชน์ของระบบการศึกษาที่ประเทศอังกฤษn

• เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน Sixth form ที่ประเทศอังกฤษ

• ขั้นตอนในการช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมตัวสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ

 

เกี่ยวกับผู้บรรยาย :

ผู้บรรยาย คือ Dr Julian Davies ผู้ซึ่งสะสมประสบการณ์ในระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษมามากกว่า 15 ปี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่ Abbey College Cambridge  ซึ่งที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ประมาณ 350 คน และโรงเรียนนี้อยู่ในอันดับที่ 3 ที่ดีที่สุด ของโรงเรียน Sixth Form ในประเทศอังกฤษ ด้วยความสำเร็จของนักเรียนตลอดเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ที่มีระดับผลคะแนน A level อยู่ที่ 80% หรือเทียบเป็นเกรด A*-B และจากสัดส่วนของนักเรียน Abbey Cambridge ที่จบการศึกษาในหลักสูตร A level ประมาณ 35% ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศอังกฤษ   

Dr Davies จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีในโรงเรียนประเภท sixth form มาบรรยายให้กับผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ถึงประโยชน์ที่นักเรียนต่างชาติจะได้รับเมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนประเภท  Sixth form colleges ที่ประเทศอังกฤษ