Why Study in the UK?
Date
พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2020 -
15:30 - 16:30
สถานที่
Online

บริติช เคานซิลขอเชิญผู้สนใจเรียนต่อสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์พิเศษ ฟังข้อมูลและประสบการณ์การเรียนในสหราชอาณาจักร วิธีสมัคร และคำแนะนำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการใช้ชีวิต จากวิทยากรของบริติช เคานซิล นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร

กำหนดการ

หัวข้อ วิทยากร
Study UK presentation เจ้าหน้าที่บริติช เคานซิล
การเรียนในสหราชอาณาจักรในปีนี้ นักศึกษาปัจจุบัน
ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนในสหราชอาณาจักร ศิษย์เก่า
Q&A ทุกท่าน