Study UK
Date
เสาร์ 06 กรกฎาคม 2019 -
13:00 - 18:00
สถานที่
โรงเเรม Centara Grand @ Central World (BTS สยาม / ชิดลม)

เข้างานฟรี สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ งานนี้พลาดไม่ได้!

งานศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Study UK Fair ในช่วงกลางปี จัดโดยบริติช เคานซิลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อได้พบกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำ บินตรงจากอังกฤษมาให้ข้อมูลและรับใบสมัครโดยตรง

หลาย ๆ สถาบันยังเปิดรับใบสมัครในปีการศึกษานี้ และหลายแห่งมีเปิดรับในช่วงเทอมเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ร่วมงาน 

โปรแกรมสัมมนา