Date
อาทิตย์ 04 กันยายน 2016 - อาทิตย์ 11 กันยายน 2016

บริติช เคานซิล ขอเชิญผู้ประกอบการทางสังคมและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านกิจการเพื่อสังคม ณ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร

ร่วมเดินทางศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคมในสกอตแลนด์ ดินแดนที่มีกิจการเพื่อสังคมรวมกันกว่า 5,000 แห่ง พร้อมโอกาสในการเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน เกษตรชุมชน การศึกษา และการลงทุนเพื่อสังคม รวมทั้งเข้าร่วมงาน Social Enterprise Policy and Practice – Scotland’s Annual Conference

 

Highlights

  • เยี่ยมชม Social Enterprise Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือกิจการเพื่อสังคมและผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ดียิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาให้พวกเขาเหล่านี้
  • เยี่ยมชมกิจการเพื่อสังคมด้านต่างๆ ในสกอตแลนด์ เช่น การท่องเที่ยวชุมชน เกษตรชุมชน การศึกษา เทคโนโลยี การลงทุนเพื่อสังคม
  • เข้าพบผู้แทนจากภาคส่วนที่สาม (Third Sector) 
  • ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ ที่ทำการรัฐบาลสกอตแลนด์ โดยมีนาย Humza Yousaf  รัฐมนตรีด้านกิจการภายนอกและการพัฒนาระหว่างประเทศของสกอตแลนด์ เป็นเจ้าภาพ
  • เข้าร่วมงาน Social Enterprise Policy & Practice: Scotland’s Annual Conference ซึ่งเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นโดย Community Enterprise in Scotland (CEIS) สำหรับกิจการเพื่อสังคม ในงานจะสรุปบทเรียนและความก้าวหน้าที่สำคัญในปีที่ผ่านมา รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และสิ่งที่จะทำต่อไปเพื่อให้กิจการเพื่อสังคมตอบโจทย์ของประเทศ

 

ผู้ประกอบการทางสังคม ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ผู้สนับสนุน อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ด้านล่าง